Rozeznanie rynku - świadczenie usługi cateringowej

9759 kolor 

Szanowni Państwo!

 

W związku z realizacją projektu „Kierunek: nowe kwalifikacje!”  nr POWR.01.02.01-22-0005/18 na terenie województwa pomorskiego Szkolenia i Edukacja sp. z o. o. sp. k. planuje organizację szkoleń zgodnych ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem  UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lub regionalnego rynku pracy, kończących się uzyskaniem kwalifikacji lub kompetencji dla maksymalnie 50 Uczestniczek/Uczestników Projektu. W ramach realizowanych szkoleń dla Uczestniczek/Uczestników Projektu został przewidziany catering.

Zapraszamy do składania ofert.